ก่อนขึ้นเครื่อง

หนังสือเดินทาง

วีซ่า

สายการบิน

เตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋า

เงินๆทองๆ

 

หนังสือเดินทาง

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

(http://www.mfa.go.th/web/458.php#1)

 

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั้ง 5 สาขาได้ทุกวันในเวลาราชการ  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.mfa.go.th/web/448.php)

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ ต้นฉบับพร้อมสำเนา

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

          ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 30 นาที และ ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

                                                                                                                กลับสู่ข้างบน 

 

 

วีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนจึงจะเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้

รายละเอียดการขอวีซ่าและแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถดูรายละเอียดได้จากเวบไซท์ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่ ลิงค์

และนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่าได้ที่ ลิงค์

 

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย(วีซ่าท่องเที่ยว)

ท่านต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เลขที่ 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพีนี ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-3095200 โทรสาร 02-3095205 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 12:00 น.

 

หมายเหต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์จะรับคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น นัดหมายออนไลน์ที่ http://bangkok.embassytools.com/

หลักฐานที่ต้องใช้

หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว วันทำการต่อมา(วันจ้นทร์ - ศุกร์) ระหว่างเวลา 12:00 – 16:00 น. ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามว่าวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัตหรือไม่ หากคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าสามารถรับวีซ่าได้วันไหน และท่านจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำมาแสดงในวันรับวีซ่าดังต่อไปนี้

ท่านสามารถรับวีซ่าได้ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08:30 – 09:00 น.

หมายเหตุ  1. ผู้เดินทางควรมีต้นฉบับหลักฐานสำคัญประกอบการขอวีซ่าติดตัว และพร้อมที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเนเธอร์แลนด์ในกรณีที่มีการร้องขอ มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ

                2. ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม "เชงเกน" ได้แก่ 24 ประเทศต่อไปนี้ Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Greece, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden  ท่านสามารถขอวีซ่าเพียงครั้งเดียว แต่เดินทางท่องเที่ยวได้ทั้ง 24 ประเทศ

                                                                                                                กลับสู่ด้านบน 

 

 

สายการบิน

ปัจจุบันการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถทำได้ง่ายมาก สายการบินแทบทุกสายมีเที่ยวบินไปยังสนามบินสคิปโฮล อัมสเตอร์ด้ม เพียงแต่แตกต่างกันที่วันเดินทาง และการแวะจอดหรือเปลี่ยนเครื่องเท่านั้น

สำหรับสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงไปยังเนเธอร์แลนด์ได้แก่

สายการบินเคแอลเอ็ม KLM Royal Dutch Airlines ชั้น 19 อาคารไืทยวา 2 เลขที่ 21/133-134 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาธร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-6791100 โทรสาร 02-6791415
http://www.klm.com/travel/th_en/index_default.html

E-mail: Reservations.Thailand@klm.com

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08:00 – 17:00 น.

 

 

สายการบินอีว่าแอร์ Eva Airways อาคาร Green Tower, ชั้น 2 เลขที่ 3656/4-5 ถนนพระราืม 4 , แขวงคลองเตย เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-2400890 โทรสาร 02-2400887

http://www.evaair.com/

 

 

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ China Airlines ชั้น 4 อาคารเพนนิซูลา ถ.ราชดำริ 153 กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 02-2534242

http://www.china-airlines.com/

 

 

เที่ยวบินตรงไปยังเนเธอร์แลนด์ใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมง

                                                                                                                กลับสู่ด้านบน

 

 

เตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋า

 

                                                                                                                กลับสู่ด้านบน

 

 

เงินๆทองๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ค่าครองชีพในเนเธอร์แลนด์ไม่ถึงกับแพงจนเกินไป จนทำให้หมดสนุกในการเที่ยว การเตรียมเงินมาขึ้นกับความเหมาะสม และจุดประสงค์ของแต่ละท่านนะคะ เช่นต้องการชอบช้อปปิ้งด้วย หรือมาชมมิวเซียมอย่างเดียว ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่พอยกตัวอย่างได้ก็คือ

                                                                                                               กลับสู่ด้านบน