ทริป 3+2 ประเทศ

เยอรมันนี - ออสเตรีย - สวิสเซอร์แลนด์ + ลิคเค่นสไตน์และ (ชายแดน)ฝรั่งเศส

กรุณา Click ที่ตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมในแผนที่ เพื่อชมภาพ

(หมายเหต เฉพาะหมายเลข 5, 11, 14, 15, 20, 21, 22,23, 24, 26, 31, 32 และ 35 เนื่องจากยังมีภาพไม่ครบทั้งทริป)

 

ขอบคุณ คุณหนุ่มเฮสเซ่น (Hessenboy) สำหรับรูปเมือง Luzern และ Herrenchiemsee ค่ะ

Luzern Chur Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Rheinfall Crystal World, Wattens Herrenchimsee Oberammergau Urfeld Zermatt Matterhorn Interlaken Lauterbrunnen