สาธารณรัฐอิตาลี (Republic of  Italy)

กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย)