Zaanse Schans

พิพิธภัณฑ์เปิดชานเมืองอัมสเตอร์ดัมที่นำกังหันลม ตลอดจนอาคารเก่าเช่นบ้านเก่า โรงนา มาแสดง มีการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และการทำเนยแข็งให้ชมและชิม(เนยแข็ง) พร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของฝากจากประเทศเล็กๆแห่งนี้