เนเธอร์แลนด์ แดนกังหัน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพื้นที่ประมาณ 41,160 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12.5 เท่า) โดยพื้นที่ประมาณหนึ่งในห้าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็น 12 จังหวัด เมืองใหญ่ๆที่เป็นที่รู้จักกันดีนอกจากอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ได้แก่รอตเตอร์ดัม อูเทรคต์ มาสทริคต์ เป็นต้น ส่วน Den Haag หรือกรุงเฮก เป็นที่ทำการของรัฐบาล (governmental city) และ หน่วยงานที่สำคัญต่างๆ

นเธอร์แลนด์มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันประมุขของประเทศคือ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์

มีคำกล่าวน่าสนใจที่ว่า พระเจ้าสร้างโลก แต่คนดัชต์สร้าง ประเทศเนเธอร์แลนด์ "God created the world but the Dutch created the Netherlands" ซึ่งน่าจะมีที่มาจากการที่ชาวดัชท์สร้างเขื่อนรอบๆอ่าว และใช้กังหันลมวิดน้ำออกจากอ่าว จนได้พื้นที่มาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีกังหันลมเหลือประมาณ 1000 หลัง

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในยุโรป ขณะนี้เนเธอร์แลนด์มีประชากรประมาณ 16 ล้านคน ภาษาดัชต์เป็นภาษาราชการ ชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่สามารถพูดภาษาอังกฤษดีเท่านั้น หากยังสามารถพูดภาษาที่สามเช่น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือสเปนได้อีกด้วย ชาวดัขท์์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก และนิกายโปรแตสแตนท์

เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศมีความเจริญในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี เนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง เช่น บริษัทน้ำมันเชลล์, บริษัทยูนิลีเวอร์, บริษัทฟิลิปส์, บริษัทเบียร์ไฮเนเก็น, ธนาคารABN AMRO, ธนาคาร Rabo Bank หรือธนาคาร ING Bank เป็นต้น ท่าเรือที่เมือง Rotterdam ก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

การคมนาคมในประเทศเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่ามีความสะดวกสบายมาก ประกอบด้วยเครือข่ายที่หนาแน่นทั้งรถไฟ รถเมล์ และรถราง โดยการเดินทางระหว่างเมืองจะใช้ รถไฟ และรถเมล์ระหว่างเมือง เป็นหลัก สำหรับการเดินทางในเมืองมีรถเมล์ หรือรถรางให้เลือกใช้ แต่ในเมืองใหญ่เช่น Amsterdam และ Rotterdam มีรถไฟใต้ดิน (Metro) ด้วย ตั๋วที่เรียกว่า Strippenkaart ในภาษาดัชต์นั้น สามารถใช้โดยสารได้ทั้งรถเมล์ รถไฟใต้ดิน หรือรถราง พาหนะที่นิยมใช้กันมากอีกอย่างคือจักรยาน โดยเฉพาะการเดินทางภายในเมืองที่การจราจรหนาแน่นมากๆ

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีตำรวจเดิน ขี่จักรยาน หรือขี่ม้า ออกตรวจตราทุกเมืองเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ๆ หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว ก็ต้องระมัดระวังกระเป๋าเงินและสิ่งของมีค่าด้วย

เกร็ดความรู้เพื่อการท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์

- เป็นหนึ่งในสิบห้าของกลุ่มประเทศเชงเกน

- ใช้เงินยูโร (ัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับประมาณ 50 บาท )

- ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เมกกะเฮิร์ตส์

- รหัสโทรศัพท์ทางไกลของเนเธอร์แลนด์ คือ 00 31 xx xxx xxxx

- หากต้องการโทรศัพท์มาประเทศไทยต้องหมุน 00 66 xx xxxxxx

- น้ำประปาจากก็อก ส่วนใหญ่ใช้ดื่มได้

- ร้านค้าทั่วไปเปิดประมาณ 9:00 - 18:00 น. วันจันทร์เปิดตั้งแต่ 13:00 น. ส่วนวันพฤหัสบดีเปิดถึง 21:00 น. (Koopavond) ในแต่ละเดือนจะมีหนึ่งวันอาทิตย์ที่ทางการกำหนดไว้ในแต่ละเมือง ให้ร้านค้าเปิดขายของได้ (Koopzondag)